DOPLňKOVé INFORMACE

Náš tým si poradí s jakoukoliv dodávkou z oblasti chemie.

kyselina sírová
kyselina chlorovodíková
kyselina fosforečná
chlorid draselný
hydroxid sodný
hydroxid draselný
kyselina octová
technická sůl
kyselina askorbová

Feast chemie

kompletní sortiment Chemie

A

Aceton

Aceton - čistý

Aceton - p.a.

Aktivní uhlí

Alkalica 100

Alkalica 200

Alkalica 300

Alkon A

Alkon K10

Alkon L 32

Alkon S

Alkon Z

Amoniak - vodný roztok 25 % (čpavek, vodný roztok)

Amoniak - vodný roztok 25 % - čistý

Anexy

Anody Ag

Anody Cu

Anody Ni

Anody Sn

Anody Zn

B

Bentonit

Benzin lakový

Benzoan draselný (E 212)

Benzoan sodný (E 211)

Borax dekahydrát (Tetraboritan sodný, dekahydrát)

Borax pentahydrát (Tetraboritan sodný, pentahydrát)

Bromid draselný

Bromid sodný

Butylacetát (Butyester kyseliny octové)

Butylacetát - čistý

Butylacetát - p.a.

C

Citran sodný

Citrát trisodný (E 331)

D

Diamoniumfosfát (Hydrogenfosforečnan diamonný)

Diethylenglykol

Difosforečnan disodný (E 450)

Difosforečnan tetradraselný (E 450)

Difosforečnan tetrasodný (E 450)

Difosforečnan trisodný (E 450)

Dihydrogenfosforečnan draselný

Dihydrogenfosforečnan draselný - čistý

Dihydrogenfosforečnan draselný - p.a.

Dihydrogenfosforečnan draselný (E 340)

Dihydrogenfosforečnan sodný

Dihydrogenfosforečnan sodný - čistý

Dihydrogenfosforečnan sodný - p.a.

Dihydrogenfosforečnan sodný (E 339)

Dichlormethan (Methylenchlorid)

Dichlormethan - čistý

Dichlormethan - p.a.

Dichroman draselný

Dichroman draselný - čistý

Dichroman sodný

Disiřičitan didraselný (E 224)

Disiřičitan disodný (E 223)

Disiřičitan sodný

Disiřičitan sodný - čistý

Dithioničitan sodný

Dusičnan amonný

Dusičnan draselný

Dusičnan draselný - čistý

Dusičnan draselný (E 252)

Dusičnan sodný

Dusičnan sodný - čistý

Dusičnan sodný (E 251)

Dusičnan stříbrný

Dusičnan vápenatý

Dusitan draselný (E 249)

Dusitan sodný

Dusitan sodný (E 250)

Duvilax BD 20

E

Ethanol (Etanol, Líh denaturovaný)

Ethylacetát (Ethylester kyseliny octové)

Ethylacetát - čistý

Ethylacetát - p.a.

Ethylmethylketon

Ethylmethylketon - čistý

Etylmethylketon - p.a.

F

Ferrikyanid draselný

Fluorid amonný

Fluorid sodný

Formaldehyd (Formalín)

Fosforečnan tridraselný

Fosforečnan tridraselný (E 340)

Fosforečnan trisodný

Fosforečnan trisodný (E 339)

Fosforečnan vápenatý (E 341)

Fosfornan sodný

G

Glycerin 85 % - PhEUR

Glycerin 85 %

Glycerin 99,5 %

Glycerin 99,5 % - PhEUR

Glycerol (E 422)

H

Hexakyanoželezitan draselný

Hexametafosforečnan sodný

Hydrogenfosforečnan diamonný

Hydrogenfosforečnan didraselný

Hydrogenfosforečnan didraselný - čistý

Hydrogenfosforečnan didraselný - p.a.

Hydrogenfosforečnan didraselný (E 340)

Hydrogenfosforečnan disodný

Hydrogenfosforečnan disodný (E 339)

Hydrogensíran sodný (E 514)

Hydrogensíran sodný, perličky

Hydrogensiřičitan sodný (E 222)

Hydrogensiřičitan sodný, tekutý 40 %

Hydrogenuhličitan sodný (Soda bicarbona, Jedlá soda)

Hydrogenuhličitan sodný (E 500)

Hydroxid amonný - čistý

Hydroxid amonný (E 527)

Hydroxid draselný - čistý

Hydroxid draselný - p.a.

Hydroxid draselný - chemicky čistý

Hydroxid draselný - PhEUR

Hydroxid draselný (E 525)

Hydroxid draselný, pecky

Hydroxid draselný, šupiny

Hydroxid draselný, tekutý 50 %

Hydroxid litný

Hydroxid sodný - čistý

Hydroxid sodný - p.a.

Hydroxid sodný - chemicky čistý

Hydroxid sodný - PhEUR

Hydroxid sodný (E 524)

Hydroxid sodný, mikroperličky

Hydroxid sodný, pecky

Hydroxid sodný, perličky

Hydroxid sodný, šupiny

Hydroxid sodný, tekutý 30 %

Hydroxid sodný, tekutý 50 %

Hydroxid vápenatý, práškový

Hydroxid vápenatý, tekutý 20-25 % (Vápenné mléko)

Ch

Chloramin B

Chlorid amonný

Chlorid amonný - čistý

Chlorid barnatý

Chlorid draselný

Chlorid draselný - PhEUR

Chlorid draselný (E 508)

Chlorid hořečnatý

Chlorid hořečnatý (E 511)

Chlorid nikelnatý

Chlorid nikelnatý - čistý

Chlorid sodný

Chlorid sodný - PhEUR

Chlorid vápenatý - p.a.

Chlorid vápenatý (E 509)

Chlorid vápenatý, bezvodý práškový a granulovaný

Chlorid vápenatý, dihydrát

Chlorid vápenatý, tekutý

Chlorid zinečnatý

Chlorid zinečnatý - čistý

Chlorid zinečnatý - p.a.

Chlorid železitý, tekutý 40 %

Chlornan sodný

Chlorové vápno

I

Iodid draselný

Isoamylalkohol

Isobutylalkohol (Isobutanol)

Isobutylalkohol - čistý

Isobutylalkohol - p.a.

Isopropylalkohol (Isopropanol)

Isopropylalkohol - čistý

Isopropylalkohol - p.a.

K

Karboxymetylcelulosa

Katexy

Kyanid draselný

Kyanid sodný

Kyselina askorbová

Kyselina askorbová - PhEUR

Kyselina askorbová (E 300)

Kyselina benzoová (E 210)

Kyselina boritá

Kyselina boritá - čistý

Kyselina boritá (E 284)

Kyselina citronová (E 330)

Kyselina citronová, bezvodá

Kyselina citronová, bezvodá - BP 91

Kyselina citronová, monohydrát

Kyselina citronová, monohydrát - BP 91

Kyselina dusičná 65 % - čistý

Kyselina dusičná 50 %

Kyselina dusičná 60 %

Kyselina dusičná 65 %

Kyselina fluorovodíková 40 %

Kyselina fluorovodíková 40 % - čistá

Kyselina fluorovodíková 40 % - p.a.

Kyselina fluorovodíková 50 % - p.a.

Kyselina fluorovodíková 60 %

Kyselina fluorovodíková 70 %

Kyselina fosforečná (E 338)

Kyselina fosforečná 75 %

Kyselina fosforečná 85 %

Kyselina fosforečná 85 % - čistý

Kyselina fosforečná 85 % - p.a.

Kyselina chlorovodíková - čistý

Kyselina chlorovodíková - p.a.

Kyselina chlorovodíková (E 507)

Kyselina chlorovodíková 31 % (Kyselina solná)

Kyselina chlorovodíková 35 % (Kyselina solná)

Kyselina mléčná (E 270)

Kyselina mléčná 80 %

Kyselina mléčná 80 % - čistý

Kyselina mravenčí 85 %

Kyselina mravenčí 85 % - čistý

Kyselina octová - PhEUR

Kyselina octová (E 260)

Kyselina octová 98 %

Kyselina octová, - čistý

Kyselina octová, 80 %

Kyselina peroxooctová (Persteril)

Kyselina sírová

Kyselina sírová - čistý

Kyselina sírová - p.a.

Kyselina sírová - chem. čistý

Kyselina sírová (E 513)

Kyselina sírová akumulátorová 38 %

Kyselina sorbová (E 200)

Kyselina šťavelová

Kyselina vinná

Kyselina vinná (E 334)

L

Líh denaturovaný (Ethanol)

Lovosa TS 20 nesušená (Karboxymethylcelulosa)

Lovosa TS 20 sušená (Karboxymethylcelulosa)

M

Manganistan draselný

Manganistan draselný - BP 91

Metakřemičitan sodný

Methanol (Metanol)

Methanol - čistý (Metanol)

Methanol - p.a. (Metanol)

Methylethylketon

Metylenchlorid

Močovina

Močovina (E 927 b)

Molybdenan amonný

Molybdenan amonný - čistý

Molybdenan amonný - p.a.

Molybdenan sodný

Monoamoniumfosfát

Monoetylenglykol

N

n-Butanol

O

Octan sodný

Octan sodný - čistý

Octan sodný (E 262)

Olein I

Oxid hlinitý

Oxid hlinitý - čistý

Oxid chromitý

Oxid chromový

Oxid nikelnatý

Oxid titaničitý (Titanová běloba)

Oxid vápenatý

Oxid vápenatý (E 529)

Oxid zinečnatý (Zinková běloba)

Oxid železitý

P

PAX 18

Perchloretylen (Tetrachlorethylen)

Perlit

Peroxid vodíku 30 %

Peroxid vodíku 35 %

Peroxid vodíku 50 %

Persteril (Kyselina peroxooctová)

Prefloc (Síran železitý 40 %)

Purolite C100+

Pyrofosforečnan draselný

Pyrofosforečnan sodný

S

Síran amonný

Síran amonný (E 517)

Síran barnatý

Síran draselný

Síran draselný (E 515)

Síran hlinitý (E 520)

Síran hlinitý, pevný

Síran hlinitý, tekutý 40 %

Síran hořečnatý

Síran hořečnatý - čistý

Síran hořečnatý - PhEUR

Síran hořečnatý (E 518)

Síran chromito-draselný

Síran kobaltnatý

Síran měďnatý (Modrá skalice)

Síran měďnatý - čistý

Síran nikelnatý

Síran sodný

Síran sodný - čistý

Síran sodný (E 514)

Síran stříbrný

Síran stříbrný - p.a.

Síran zinečnatý

Síran železitý, tekutý, 40 % (Prefloc)

Síran železnatý tekutý

Síran železnatý, heptahydrát (Zelená skalice)

SIřičitan sodný - p.a.

Siřičitan sodný - čistý

Siřičitan sodný (E 221)

Siřičitan sodný,

Sokofloc

Sokraty

Solanka A

Solanka R

Solanka R koncentrovaná

Sorban draselný (E 202)

Stearin 1

Stearin 4

Sůl potravinářská (Chlorid sodný)

Sůl průmyslová, K3 (Chlorid sodný)

Sůl tabletová (Chlorid sodný)

Sůl vakuovaná (Chlorid sodný)

Sulfid sodný

Syntron A

Syntron B

T

Tetraboritan sodný (E 285)

Tetraboritan sodný, dekahydrát (Borax dekahydrát)

Tetraboritan sodný, dekahydrát - čistý

Tetraboritan sodný, pentahydrát (Borax pentahydrát)

Tetrachlorethylen - čistý

Tetrachloretylen (Perchlorethylen)

Thiosíran sodný

Titanová běloba (Oxid titaničitý)

Toluen

Toluen - čistý

Toluen - p.a.

Trifosforečnan pentadraselný (E 451)

Trifosforečnan pentasodný (E 451)

Trichloretylen

Trikalciumfosfát (Fosforečnan vápenatý)

Tripolyfosforečnan draselný

Tripolyfosforečnan sodný

U

Uhličitan barnatý, prášek

Uhličitan draselný - čistý

Uhličitan draselný - p.a.

Uhličitan draselný (E 501)

Uhličitan draselný, hydrátový (Potaš hydrátová)

Uhličitan draselný, kalcinovaný (Potaš kalcinovaná)

Uhličitan draselný, předsušený (Potaš hydrátová)

Uhličitan sodný (Soda lehká/těžká)

Uhličitan sodný - čistý

Uhličitan sodný (E 500)

Uhličitan vápenatý

Uhličitan vápenatý - čistý

V

Vápenec mletý

Vápenné mléko (Hydroxid vápenatý, roztok)

Vápenný hydrát (Hydroxid vápenatý, prášek)

Vapex

Vodní sklo draselné

Vodní sklo lithné

Vodní sklo sodné

X

Xylen

Xylen (směs izomerů ) - čistý

Z

Zinková běloba (Oxid zinečnatý)

Tabulka chemických prvků